Convocatòria d'eleccions

Procediment i calendari electoral C.E. Júpiter

3 Novembre 2017

Anunci eleccions a la presidència del C.E Júpiter el 04 de Abril del 2018.

19 Febrer 2018

Convocatòria eleccions.

21 Febrer 2018

Designació junta electoral i mesa electoral si s'escau.

23 Febrer 2018

Possesió junta electoral

26 Febrer 2018

Aprovació Cens electoral.

27 Febrer 2018

Exposició Cens electoral.

05 Març 2018

Dimissió junta directiva actual.

07 Març 2018

Presentació i proclamació candidatures.

(Termini fins 11/03/18 a les 21h)

12 Març 2018

Campanya electoral.

3 Abril 2018

Eleccions, oficines del club, Carrer Agricultura nº 238, 08020 Barcelona.

Horari 16:00h a 21:00h

El procediment electoral està recollit dintre dels 6 últims mesos de mandat i amb els 30 dies hàbils que marquen els Estatuts de l'Entitat.

Junta Directiva C.E. Júpiter i Patronat F.P.C.E. Júpiter

Subcategorías