CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS/ES 2017 CLUB ESPORTIU JÚPITER

 

Barcelona, 20 Octubre 2017

La Junta Directiva de la C.E. Júpiter us convoca a l'assemblea general de socis/es que tindrà lloc a la seu de l'entitat (c/Agricultura 238 ) el proper dia 03 de Novembre del 2017 a les 18:30 primera convocatòria i a les 19h la segona convocatòria, amb le següent ordre del dia:

1

Lectura i aprovaciò de l'acte de l'Assemblea General de socis/es 2016

2

Informe presidència:

2.1

Memòria activitats entitat F.P.C.E. JUPITER

3

Exercici econòmic del Club Esportiu Júpiter

3.1

Tancament dels comptes 2016 2017

3.2

Pressupost 2017 2018

4

Exercici econòmic Gestió F.P.C.E. Júpiter

4.1

Tancament comptes 2017

4.2

Pressupost 2018

5

Properes eleccions F.P.C.E. JÚPITER

6

Precs i preguntes

Patronat Fundació Privada Club Esportiu

Júpiter junta directiva de la C.E. Júpiter