COMUNICAT OFICIAL

COMUNICAT OFICIAL CLUB ESPORTIU JÚPITER

Dimecres, 2 de juny de 2021.

En atenció a la campanya de desprestigi, insults i falsedats de les ultimes setmanes dirigida per algunes persones a les xarxes socials respecte a Club Esportiu Júpiter, el seu personal i la seva Junta Directiva, volem comunicar:

- Club Esportiu Júpiter rebutja qualsevol actitud que menyscabi el dret a la honor de les persones.

- Des de la Junta Directiva de l’entitat lamentem la gestió esportiva realitzada en la present temporada per les persones responsables. Assumim la plena responsabilitat dels resultats i la estructura tècnica i estem treballant per revertir la situació el més aviat possible per estar a l’alçada de l’entitat, i dels socis i sòcies.

- Creiem que els resultats esportius en cap cas poden justificar la imputació de delictes amb agreujant de publicitat mitjançant les xarxes socials. Més enllà al respecte al dret d’opinió, rebutgem i perseguirem la vulneració del dret a l’honor.

- Club Esportiu Júpiter és molt més que el Primer Equip. Tenim una Fundació amb Futbol Formatiu, Futbol Femení, obra social i humanitària. El Districte de Sant Martí ahir mateix ens va reconèixer la nostra tasca amb l’atorgament del Premi de Sant Martí Col·lectiu i estem nominats a la Creu de Sant Jordi. Darrera del Club hi ha infinitat de persones que treballen incansablement pel bé del Club.

Aquestes persones tenen família que pateixen també les greus acusacions abocades contra elles.

- Aquestes acusacions perjudiquen en tot cas a la imatge de Club Esportiu Júpiter, i menystenen el seu valor històric.

- No obstant, la campanya que atempta contra l’honor de l’entitat i de les persones està orquestrada per persones que no representen el gruix dels socis i sòcies, amics i amigues i persones que estimem el Club. D’ells sentim el seu escalf. Ans al contrari, algunes de les persones que atempten contra el Club i els seus membres, lamentablement han format part de l’staff de l’entitat.

- Des de Club Esportiu Júpiter informem que, de no cessar en les anteriors conductes descrites, ens veurem en l’obligació de manera taxativa d’acudir a l’auxili dels Tribunals de Justícia. Per un esport que respecti els drets humans.

La Junta Directiva de Club Esportiu Júpiter