NORMES VIGENTS A L'ESTADI PER A ASSISTIR ALS PARTITS DEL CE JÚPITER.

RECORDATORI DE NORMES VIGENTS A L'ESTADI PER A ASSISTIR ALS PARTITS DEL CE JÚPITER

PROTOCOL CLUB ESPORTIU JÚPITER TEMPORADA 2020/2021 FUTBOL BASE
A l´atenció de l´equip visitant:
Us informem del protocol que hem establert davant la represa de les competicions i partits amistosos:
- El cos tècnic, jugadors/es i acompanyants de l´equip visitant entrarà per la porta situada al Carrer Agricultura, número 236 · 08020 Barcelona (Camp Municipal de la Verneda).
- L’entrada del cos tècnic i jugadors de l´equip visitant es farà en grup quan s’obri la porta, acompanyats d´un responsable del nostre club.
- El partit serà obert al públic. No obstant, recordem que els espectadors hauran de respectar al màxim possible les restriccions horàries vigents. El Club no es fa responsable dels eventuals incompliments del toc de queda.
- Es permès el 50% del nostre aforament.
- Es demanarà la declaració responsable vigent (14 dies) degudament complimentada a totes les persones que hi accedeixin a la instal·lació. o No es permetrà l’entrada de cap persona que no aporti la declaració responsable vigent. o Podeu accedir a la declaració de responsabilitat al següent link:
http://www.cejupiter.cat/images/PDF/DECLARACIO-DERESPONSABILITAT.pdf


- TRAÇABILITAT:
- Al moment de l’entrada de cost tècnic, jugadors/es i acompanyants es farà entrega al punt de control del full de traçabilitat degudament complimentat (s’acompanya al present protocol)

- L’accés dels acompanyants es farà en un sol torn.
- No es permetrà l’entrada de cap persona que no hi consti al full de traçabilitat o no estiguin les seves dades degudament complimentades.
- Es requereixen les següents dades: nom, cognoms, número de DNI i telèfon.
-  El certificat responsable haurà d’estar degudament signat pel responsable del Club visitant.
- La resta d’assistents al partit hauran de registrar-se mitjançant el següent codi QR:


- El personal de la entitat i els responsables del camp us guiaran i resoldran els dubtes que puguin sorgir.
- Els jugadors/es, cos tècnic i acompanyants, hauran de portar mascareta en tots els trajectes d´entrada i sortida al Club. Els jugadors podran treure-se-les quan comencin a escalfar o jugar.
- Es prendrà la temperatura abans d´entrar.
- Es facilitarà gel hidroalcohòlic al punt de control a l´entrada de les nostres instal·lacions.
- Just després de passar el control d´accés del Club, i per accedir als vestuaris, caldrà seguir el recorregut marcat i les indicacions del responsable de la instal·lació.
- Es facilitaran vestuaris al cos tècnic i jugadors/es de l´equip visitant per deixar les pertinences i canviar-se el calçat per disputar el partit.
- Als partits de F11 els jugadors/es suplents d’ambdós equips s’ubicaran als espais delimitats per a les grades per tal efecte. En tot moment romandran amb les mascaretes posades.
- Es sol·licita venir canviats de casa i accedir al vestuari en grups reduïts jugadors per torn.
- No es permet fer ús de les dutxes.
- Recomanem que l´equip visitant porti les seves ampolles d´aigua marcades i que no es comparteixin amb cap altre persona.
- No es permet menjar ni fumar dins de les instal·lacions de Club Esportiu Júpiter.
- En tot moment s´haurà de respectar la distància de seguretat, tant a les grades com en els trajectes.
- Preguem la màxima puntualitat per respectar els torns d´accés.
- S´haurà d´abandonar les instal·lacions un cop finalitzi el partit.
- El Club es reserva el dret d´admissió o de suspensió del partit en el cas que el present protocol no es compleixi en algun dels seus punts.
Des de Club Esportiu Júpiter demanem la vostra inestimable col·laboració i respecte del present protocol per tal que sigui un èxit amb les màximes garanties de seguretat per a les persones.


Aprofitem per saludar-vos molt cordialment,
A Barcelona, a 31 de març de 2021.
Club Esportiu Júpiter