Concurs de dibuix de Nadal

Concurs de dibuix de Nadal

Com participar

Sota el lema "Nadal i el Futbol", els treballs es realitzaran en un foli o mida A4.
Es podrà utilitzar qualsevol material que no presenti relleu.
Els treballs han de ser remesos, fins al 18 de desembre de 2020 a les 20.00 hores, a la següent adreça.

FUNDACIÓ PRIVADA CLUB ESPORTIU JÚPITER
Oficines
Carrer Agricultura 238
08020 Barcelona

Hi poden participar tots els nois i noies del districte la participació en el concurs es podrà realitzar de la següent manera:

Individual. Qualsevol infant pot presentar, de manera individual un treball. Al revers ha de figurar el nom del / el nen @, data de naixement, adreça personal, telèfon de contacte i categoria a què pertany.

Premis

Seran seleccionats 1 dibuix per cada categoria: Escoleta/Prebenjamins; Benjamins/Alevins i Infantils/Cadets.

Cada un dels premiats guanyarà obsequis de botiga de l'entitat.

Entre els 3 guanyadors se seleccionarà la postal de felicitació nadalenca de CE Júpiter.

El jurat el conformarà personal del departament de Màrqueting i del departament de Coordinació Esportiva de la FPCE Júpiter.

La decisió del jurat es farà públic el dia 20 desembre 2020.

Els premiats cediran en exclusiva a la FPCE Júpiter. El dret d'explotació sobre les seves composicions gràfiques en els següents termes:

La cessió s'estableix amb caràcter d'exclusivitat i per a la seva utilització en tot l'àmbit internacional.

Especialment se cedeix a FPCE Júpiter el dret de reproducció, modificació, distribució i comunicació pública d'aquests treballs.

La cessió tindrà la durada màxima establerta en la normativa aplicable.

Els treballs presentats a concurs no seran retornats als participants.

Fundació Privada Club Esportiu Júpiter