Vine a fer anglès al Júpiter.

Entrenaments de futbol i classes d'anglès aniran de la mà la temporada vinent al Júpiter.

Extraescolar d'anglès al Júpiter.

La temporada vinent us oferim l'opció de realitzar una extraescolars anglès a les nostres instal·lacions. Podreu combinar el vostre dia d'entrenament i realitzar la classe d'anglès.

Les classes d’anglès al Júpiter

Aquesta activitat estarà organitzada per Babel Languages, una escola d’idiomes del barri amb més de 20 anys d’experiència en serveis educatius en anglès relacionats amb els centres escolars d’educació infantil, primària i secundària i que és centre col.laborador del British Council.
Què us oferirem ?
Uns cursos fets a mida per als vostres fills i filles i per a tots els nivells i edats, des del Cicle Incial d’Educació Primària passant per tots els nivells de l’ESO i Batxillerat fins a la preparació per als exàmens oficials de Cambridge, KET, PET, FCE, CAE i Proficiency.
• Horaris flexibles adaptats a les edats.
• Grups reduïts (mín. 6 – màx. 11 alumnes)
• Informes trimestrals abarcant totes les àrees d’aprenentatge.
• Programacions fora de l’àrea curricular per a potenciar les habilitats orals dels nostres alumnes.

Educació Primària


Amb aquests grups d’edat treballem vers amb els mateixos objectius que en el Primer Cicle però enfocant les sessions vers la complementació i amplicació de la llengua anglesa.
Una programació específica en cada grup/curs ens guiarà i ens farà començar a potenciar totes les qualitats i habilitats en la llengua o “skills” en les vessants de la comprensió i l’expressió oral.
La realització d’aquestes activitats anirà lligada als Mega-Projects, o projectes de treball lligats a diferents àmbits de la vida quotidiana on interaccionaran amb l’escola, els esports, la cuina, els amics, el cinema, internet, els hobbies... amanit amb un ampli ventall d’ingredients paral.lels.
Crearem i ens recrearem amb petites representacions teatrals i situacions comunicatives, “cel.lebracions escolars” anglosaxones com Halloween, Thanksgiving Day, St Valentine’s Day, St.Patrick, Easter, April Fools’ Day, Arbor’s Day, i molts altres que treballarem en forma de projectes i sobre els que reflexionarem a les nostres sessions. El nostre objectiu, aconseguir que els nostres alumnes arribin a la fí del Cicle Superior acostumats a parlar, sentir, opinar, crear i pensar sobre qualsevol tema, idea o concepte EN ANGLÈS sense que això representi cap mena de problema i amb la idea que el fet d’arribar fins aquí ha estat quelcom divertit.

ESO i Batxillerat


Amb aquests grups d’edat treballem amb l’objectiu de potenciar les cinc habilitats lingüístiques (skills): reading, writing, speaking, comprehension (listening), use of english, així com el lèxic, la morfologia i la sintaxi. Intentarem que els estudiants millorin de forma global la seva competència comunicativa, que inclou:
Competència gramatical: capacitat de portar a la pràctica les unitats i les regles del sistema de la llengua.
Competència discursiva: capacitat de fer servir diversos tipus de discurs i d’organitzar-los en funció de la situació comunicativa i dels interlocutors.
Competència sociolingüística: capacitat d’adequar els enunciats a un context concret, d’acord amb els usos acceptats en una comunitat lingüística determinada.
Competència estratègica: capacitat per definir, corregir, matisar o, en general, fer ajustos en el decurs de la situació comunicativa.
Competència sociocultural: grau de familiaritat en el context social i cultural en què s’utilitza una llengua determinada.
L’objectiu final és que assoleixin la millor preparació possible per tal d’aconseguir els primers títols oficials d’anglès que atorga el British Council, el Key English Test (KET), el Preliminary English Test (PET) i el First Certificate in English (FCE), Per als alumnes que es vulguin presentar a aquests exàmens, s’oferirà un seguiment tutorial personalitzat per tal d’arribar a aquestes proves amb les màximes garanties d’èxit.
Comptem amb un professorat altament qualificat. Llicenciats en filologia anglesa i nadius amb titulació oficial i amb experiència de més de 10 anys en preparació de cursos oficials. Al llarg de tot el curs un coordinador de centre treballa conjuntament amb els professors per garantir el bon funcionament de les classes. Treballarem amb grups reduïts, específics per als participants, posant el màxim èmfasi en la preparació de totes les habilitats de l’aprenentatge de la Llengua Anglesa que s’avaluen a la prova oficial FCE (First Certificate in English) del British Council a Barcelona. Complementem aquest aprenentatge amb sessions d’speaking i listening fetes per professors nadius dins les sessions setmanals.
Durant el curs realitzem una reunió amb les famílies durant el trimer trimestre per explicar els objectius i resoldre els dubtes que hi pugui haver. Els nostres professors i coordinadors resten oberts a qualsevol trobada si així ho sol·liciten les famílies. Trimes-tralment, lliurem a les famílies un informe de seguiment de l’activitat.
MATRICULA
SOCIS GRATUÏT NO SOCIS 20€
LLIBRES
50€
PRIMÀRIA
1h SETMANA 30€
PRIMÀRIA
2h SETMANA 50€
ESO/BATX
2h SETMANA 60€
FCE /CEA
2h SETMANA 75€